המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Ticandco, linguistics services

Sharing languages - Le partage des langues - Compartiendo idiomas

http://heb.proz.com/team/2458

Team information
Description:Translation, interpreting, proofreading, localization and transcription services.
Mainly English, French, Spanish but not only
Team language pairs (6):
  • מאנגלית לספרדית
  • מאנגלית לצרפתית
  • מספרדית לאנגלית
  • מספרדית לצרפתית
  • מצרפתית לאנגלית
  • מצרפתית לספרדית

Team leader
Nathalie Greff-Santamaria
Nathalie Greff-Santamaria
Translator and Interpreter FRSP, EN>FR
ארגנטינה
Nathalie Greff-Santamaria
Aiming at a greater diversity and respect for every language


2 team members
Celina Parera
Celina Parera
Spanish Proofing and localization
ארגנטינה
BrowniZ: 300
ספרדית
Corrección y localización
10 años de experiencia, curiosidad, precisión y excelencia
Virginia Bargados
Virginia Bargados
SPEN Sworn Translator
ארגנטינה
BrowniZ: 300
מאנגלית לספרדית
מספרדית לאנגליתTranslation teams
Cooperative groups of translators