המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

WikiTime


Team information
Description:No description
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לרוסית
  • מרוסית לאנגלית

Team leader
ishkayev
ishkayev
Use time with wisdom
הפדרציה הרוסית

1 team member