המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

M-Team

translators helping hand team

http://heb.proz.com/team/2486

Team information
Description:specialization - Polish & German
Team language pairs (2):
  • מגרמנית לפולנית
  • מפולנית לגרמנית

Team leader
Marcel Malorny
Marcel Malorny
Übersetzungen mit Vorliebe fürs Detail


2 team members
Paweł Jüngst
Paweł Jüngst
Over 30 years' experience
פולין
BrowniZ: 300
מפולנית לרוסית
מרוסית לפולנית
מאנגלית לפולנית
(2 more)
epikon s.c.
epikon s.c.
High quality. On time.
פולין
KudoZ: 20
BrowniZ: 205
מאנגלית לפולניתTranslation teams
Cooperative groups of translators