המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Central Kurdish (Arabic)


Team information
Description:We are always looking for new talent to join our team of freelance translators.

Our company provides a complete outsourced testing and localisation service for all Console, PC, Handheld and Mobile content, to many of the biggest names in games and interactive entertainment.

Babel Media has worked on thousands of titles including many of the best-selling titles of the past few years.
Team language pairs (1):
  • מאנגלית לכורדית

Team leader
BabelMediaMTL
Outsourcing for Games
קנדה

1 team member
Sardar Karim
Sardar Karim
Deutsch>Arab, DE>Kurdish Sorani+Kurmanci
גרמניה
BrowniZ: 255
מגרמנית לערבית
מאנגלית לכורדית
מגרמנית לכורדית
(5 more)