המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Dream Team


Team information
Description:No description

Team leader
Karikhou
Get the French touch!
צרפת
MA-University of Orleans, 9 years of experience

1 team member
Lima Georget
ספרד
BrowniZ: 300
מספרדית לצרפתית
מאנגלית לצרפתית
מקטלונית לצרפתיתTranslation teams
Cooperative groups of translators