המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ZTranslations

Your Czech Language Connection

http://heb.proz.com/team/2767

Team information
Description:No description
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לצ׳כית
  • מצרפתית לצ׳כית

Team leader
Zbynek Taborsky
Zbynek Taborsky
Business, Legal, Marketing, EU, Politics
הרפובליקה הצ'כית


2 team members
KudoZ: 65
BrowniZ: 460
מאנגלית לצ׳כית
מהולנדית לצ׳כית
מצ׳כית לאנגלית
Jan Mádr
BA in Applied Economics and English Language,
MA in European Studies and European Law,
PMT Certificate in Dutch Language
Pavel Janoušek
Pavel Janoušek
Committed to helping my clients succeed
הרפובליקה הצ'כית
KudoZ: 149
BrowniZ: 19709
מגרמנית לצ׳כית
מאנגלית לצ׳כית
מצרפתית לצ׳כיתTranslation teams
Cooperative groups of translators