המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Federico Moncini


Team information
Description:No description
Team language pairs (3):
  • מאנגלית לאיטלקית
  • מספרדית לאיטלקית
  • מצרפתית לאיטלקית

Team leader
Federico Moncini
Federico Moncini
Tourism, travel, art specialist
איטליה
Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, MA-Laurea breve di Traduttore ed Interprete/Corso telematico di Traduzione Letteraria, Certificazione Ditals di Insegnamento della Lingua Italiana a stranieri, Master in Traduzione Letteraria in testi postcoloniali., AITI, 8 years of experience


3 team members
Diego Sibilia
Diego Sibilia
Reliable Native Italian Translator
איטליה
KudoZ: 143
BrowniZ: 521
מאנגלית לאיטלקית
מספרדית לאיטלקית
marco galvagno
marcolino barato pero profesional
איטליה
KudoZ: 4
BrowniZ: 300
מצרפתית לאיטלקית
מספרדית לאיטלקיתTranslation teams
Cooperative groups of translators