המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Literary Translation


Team information
Description:No description
Team language pairs (2):
  • מאיטלקית לאנגלית
  • מצרפתית לאנגלית

Team leader
Valentina Mazzei
Valentina Mazzei
BA, MA, PhD and EFL Teacher
Chartered Institute of Linguists, GD-Chartered Institute of Linguists, 13 years of experience

1 team member
Deborah Swain
Deborah Swain
איטליה
BrowniZ: 300
מאיטלקית לאנגליתTranslation teams
Cooperative groups of translators