המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

English to Spanish Translators

We know our business

http://heb.proz.com/team/2825

Team information
Description:Let us put the world in your hands.
English-to-Spanish world-class translations (all variants and subjects).
Team language pairs (1):
  • מאנגלית לספרדית

Team leader
Carolina Imwinkelried
Carolina Imwinkelried
Translating ideas not just words
מקסיקו
English to Spanish Professional Translator

3 team members
Javier Imwinkelried
ארגנטינה
KudoZ: 20
BrowniZ: 303
מאנגלית לספרדית
Javi
Patricia ONeill
Patricia ONeill
Chem Engineer, Manager and Translator
KudoZ: 1196
BrowniZ: 670
מאנגלית לספרדית
מספרדית לאנגלית
ספרדית
(1 more)
Desde Uruguay