המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

LEXICON


Team information
Description:No description

Team leader
Ewa Kopta-González
Ewa Kopta-González
www.lexicon.com.pl
פולין

1 team member
D'Angelo González Alfonso
D'Angelo González Alfonso
www.lexicon.com.pl
פולין
KudoZ: 67
BrowniZ: 762
מצרפתית לספרדית
מספרדית לצרפתית
מאנגלית לספרדית
(5 more)
LEXICONTranslation teams
Cooperative groups of translators