המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Farsi (Persian) Translation Team

Teamwork Makes the Dream Work!

http://heb.proz.com/team/2870

Team information
Description:English, Farsi, Persian Translation and Interpretation Services
Team language pairs (4):
  • מאנגלית לפרסית: USD 0.06
  • מאנגלית לפרסית: USD 0.06
  • מפרסית לאנגלית: USD 0.06
  • מפרסית לאנגלית: USD 0.06

Team leader
Ehsan Alipour
Ehsan Alipour
Scrupulous and Conscientious
ספרד
A Job Worth Doing is Worth Doing Together!


1 team member
IL era
איראן
BrowniZ: 300
מאנגלית לפרסיתTranslation teams
Cooperative groups of translators