המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Samandra

Two is better than one!

http://heb.proz.com/team/290

Team information
Description:Two highly-qualified and experienced interpreters, able to provide full simultaneous interpreting service in French/English (both directions). Many projects together.
Team language pairs (1):
  • מצרפתית לאנגלית:

Team leader
Amanda Grey
Amanda Grey
The Word Perfectionist!
צרפת
Amanda Grey
http://www.amanda-grey.com

2 team members
Sandra Schmal
Honest, hard-working, professional
BrowniZ: 50
מצרפתית לאנגלית
מאיטלקית לאנגליתTranslation teams
Cooperative groups of translators