המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

POL ITAL ENG FRA

Sharing resources and competencies with the same language pairs

http://heb.proz.com/team/2930

Team information
Description:All language combinations between polski, italiano, English and français.
Team language pairs (8):
  • מאיטלקית לפולנית
  • מאיטלקית לצרפתית
  • מאנגלית לפולנית
  • מאנגלית לצרפתית
  • מפולנית לאיטלקית
  • מפולנית לצרפתית
  • מצרפתית לאיטלקית
  • מצרפתית לפולנית

Team leader
Augusta Habas
Augusta Habas
3 language pairs, many areas, 1 quality
צרפת
Institut de Traducteurs, Interprètes et de Relations Internationales, MA-ITI-RI Strasbourg

2 team members
Isabella_Centra
Isabella_Centra
איטליה
BrowniZ: 305
מאנגלית לאיטלקית
מפולנית לאיטלקית
michaelJ
michaelJ
Catherine&Maria Popczyk Translation Serv
צרפת
KudoZ: 4
BrowniZ: 50
מצרפתית לפולנית
מפולנית לצרפתית
מאיטלקית לפולנית
(2 more)