המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

rostrad

try to do the best out of oneself

http://heb.proz.com/team/2936

Team information
Description:A team of young and passionate translators who wants to help you solve the linguistic problems that cross your life
Team language pairs (6):
  • מאנגלית לגרמנית
  • מאנגלית לצרפתית
  • מאנגלית לרומנית
  • מגרמנית לאנגלית
  • מגרמנית לרומנית
  • מצרפתית לרומנית

Team leader
Romania: LL - UVT, GD-West University of Timisoara


1 team memberTranslation teams
Cooperative groups of translators