המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

local-eyes

Web and Software Translation and Localization

http://heb.proz.com/team/30

Team information
Description:No description
Team language pairs (1):
  • מגרמנית לאנגלית

Team leader
Steve Martin
Steve Martin
Professional translator (16 yrs) and PM
גרמניה

1 team memberTranslation teams
Cooperative groups of translators