המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

MSc Trans


Team information
Description:No description
Team language pairs (1):
  • מאנגלית לאיטלקית

Team leader
Simona Negroni
Simona Negroni
A network of professional translators
הממלכה המאוחדת
Chartered Institute of Linguists, MA-Imperial College London, ITI

4 team members
Stefania Puddu
Stefania Puddu
Italian Medical & Audiovisual Translator
הממלכה המאוחדת
BrowniZ: 550
מאנגלית לאיטלקית
מספרדית לאיטלקית
מצרפתית לאיטלקית
Msc, BA Translation, EN, SP, FR > IT
Sofia Marina Christina Loddo
Sofia Marina Christina Loddo
Working for you with passion
איטליה
KudoZ: 67
BrowniZ: 2588
מאנגלית לאיטלקית
מספרדית לאיטלקית
מצרפתית לאיטלקית
Diego Sibilia
Diego Sibilia
Reliable Native Italian Translator
איטליה
KudoZ: 143
BrowniZ: 521
מאנגלית לאיטלקית
מספרדית לאיטלקית
Daniela Colombo
Daniela Colombo
Literary-Linguistic-Cultural Services
איטליה
KudoZ: 18
BrowniZ: 808
מאנגלית לאיטלקית
מספרדית לאיטלקית
מגרמנית לאיטלקית
(2 more)Translation teams
Cooperative groups of translators