המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

global partners


Team information
Description:No description
Team language pairs (3):
  • מאנגלית לסינית
  • מאנגלית לסינית
  • מסינית לאנגלית

Team leader
Science and Technology Translators' Association of the Chinese Academy, BA-Sichuan Normal University

1 team memberTranslation teams
Cooperative groups of translators