המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ETM Language Service

Elegant Translation Matters!

http://heb.proz.com/team/3026

Team information
Description:- Team members graduated from Top 10 Universities in China
- Veteran translators with more than 8-year experience
- Proficient in both English and Simplified Chinese
- Various technical backgrounds
- Highly flexible, responsible, considerate and responsive
Team language pairs (6):
  • מאנגלית לסינית
  • מגרמנית לסינית
  • מסינית לאנגלית
  • מסינית לגרמנית
  • מסינית לצרפתית
  • מצרפתית לסינית

Team leader
icylave
icylave
Trust me as Google does!
סין
Translation Leader
Practitioner with rich experience in translation, project management in multinational companies and large translation agencies

4 team members
BrowniZ: 300
מאנגלית לסינית
Yora Yang
Translator
judylee2nd
judylee2nd
Reliable translation
סין
KudoZ: 917
BrowniZ: 2082
מאנגלית לסינית
Translator
AnnaCao
AnnaCao
Accurate and punctual delivery
סין
BrowniZ: 758
מאנגלית לסינית
מסינית לאנגלית
yjie
סין
BrowniZ: 300
מצרפתית לסינית
מאנגלית לסיניתTranslation teams
Cooperative groups of translators