המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Professional Farsi<>English Translators

Get the Best of Words!

http://heb.proz.com/team/3055

Team information
Description:We are a group of energetic, experienced, educated, dedicated & professional translators!
Team language pairs (4):
  • מאנגלית לפרסית: 0.05 - 0.07 USD
  • מאנגלית לפרסית: 0.05 - 0.07 USD
  • מפרסית לאנגלית: 0.06 - 0.08 USD
  • מפרסית לאנגלית: 0.06 - 0.08 USD

Team leader
Younes Mostafaei
Younes Mostafaei
Words create worlds!
איראן
Iran: Chabahar Maritime University, MA-Allameh Tabatabai University (ATU)- Tehran- Iran.
6 years of experience!

2 team members
Ahmad Kabiri
Ahmad Kabiri
Top quality is just one step away!
איראן
KudoZ: 1655
BrowniZ: 4077
מאנגלית לפרסית
מאנגלית לפרסית
מפרסית לאנגלית
(1 more)Translation teams
Cooperative groups of translators