המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Javier's testing team


Team information
Description:No more details
Team language pairs (1):
  • מzzz Test Language (1) לzzz Test Language (2): US $0.10/word

Team leader

1 team member