המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ArmonikaTrans


Team information
Description:We are 4 professional translators espezialized in the fields of: Telecommunications and Computers (system, network and software.)
Team language pairs (1):
  • מאנגלית לספרדית: 0.5

Team leader
Lively Words
Lively Words
Lively Words delivers quality quickly.
ארצות הברית
Mary Margaret O'Hara
Native English Translator.


4 team members
Esteban Ibarretxe
Esteban Ibarretxe
Fiction, Film scripts, law & contracts,
ספרד
KudoZ: 4
BrowniZ: 362
מאנגלית לספרדית
Esteban Ibarretxe
Guaranteed comprehension and accuracy
Sury Castro
Sury Castro
Reliable & just in time accurate work
ספרד
KudoZ: 688
BrowniZ: 492
מרוסית לספרדית
מאנגלית לספרדית
מספרדית לרוסית
Todos para uno, uno para todos.
Imprescindible una correcta organización terminológica para abordar grandes proyectos. 1+1+1+1=1111!!!!
Javier Olivares Serrano
Javier Olivares Serrano
Specialized on IT, Software and
KudoZ: 16
BrowniZ: 1093
מאנגלית לספרדית
מספרדית לאנגלית
מצרפתית לספרדית
(1 more)
Pergedur
Pergedur
English to Spanish/ Euskera to Spanish
ספרד
BrowniZ: 510
מאנגלית לספרדית
מבסקית לספרדית
מספרדית לבסקית
(1 more)
Experienced translation team
I am a professional translator and voiceover, with strong linguistic abilities and vast background knowledge in the respective domains specialized in music, marketing and Information Technology