המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Quality translation


Team information
Description:No description
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לאוקראינית
  • מאנגלית לרוסית

Team leader
*Alena*
*Alena*
English/Russian, Eng/Ukrainian
אוקראינה
MA-Master's degree - Ivan Franko Lviv National University, faculty of foreign languages, Translation Studies and Contrastive Linguistics department. , UTA, 10 years of experience

1 team memberTranslation teams
Cooperative groups of translators