המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

TTMEM.com

Translator-friendly solutions

http://heb.proz.com/team/3268

Team information
Description:No description

Team leader
Kardas Tradu
Kardas Tradu
Anna Kardas & Katarzyna Kardas
איטליה

1 team member
TTMEM. com
TTMEM. com
Translator-friendly solutions
איטליה
BrowniZ: 300