המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Nova Language Services


Team information
Description:Thoroughly researched, conscientious translations from a dual native language translators, with extensive experience with both Continental and North American French. Attention to detail and an insistence on delivering high-quality output.
Team language pairs (1):
  • מאנגלית לצרפתית

Team leader
Paul Lalonde
Paul Lalonde
Write it well; meaning will resonate.
קנדה

1 team member
Andre Muise
קנדה
KudoZ: 16
BrowniZ: 108
מצרפתית לאנגלית
מאנגלית לצרפתית