המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Localization Team

Financial SAP translations, software and website localization

http://heb.proz.com/team/333

Team information
Description:No description
Team language pairs (1):
  • מאנגלית לרומנית: 0.15-0.17 EUR / word

Team leader
Cristiana Coblis
Cristiana Coblis
Marketing, IT, e-commerce and travel
רומניה

2 team members
Emanuel Bod
Emanuel Bod
Top quality translations, consistently.
KudoZ: 150
BrowniZ: 9592
מאנגלית לרומנית
מצרפתית לרומנית
מאיטלקית לרומנית
(5 more)Translation teams
Cooperative groups of translators