המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

OT Translators

flawless translations - outstanding services

http://heb.proz.com/team/338

Team information
Description:A team of five professional translators that take care of the project from a to z. The team leader is always the expert in the field, whether a MD or an engineer.
Team language pairs (6):
  • מאיטלקית לספרדית: 0.08
  • מאנגלית לספרדית: 0.08
  • מגרמנית לספרדית: 0.08
  • מעברית לספרדית: 0.10
  • מפורטוגזית לספרדית: 0.08
  • מצרפתית לספרדית: 0.08

Team leader
Ester Cabral
Ester Cabral
Medicine, Pharmac., Defense, TRADOS
Physician
Physician and translator. Spanish mother tongue. Specializing in pharmaceutical and medical translations. ICF, books, psychiatrics, IVR, medical trials, etc.

4 team members
Dolores Guinazu
Dolores Guinazu
Accomplishment is habit forming
ארגנטינה
BrowniZ: 4381
מאנגלית לספרדית
מספרדית לאנגלית
Patricia Posadas
Patricia Posadas
Meeting your needs
ספרד
KudoZ: 2097
BrowniZ: 1782
מאנגלית לספרדית
מצרפתית לספרדית
victoriak
victoriak
reliable and experienced
ארגנטינה
KudoZ: 249
BrowniZ: 10387
מאנגלית לספרדית
מספרדית לאנגלית