המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

European Translators


Team information
Description:No description
Team language pairs (4):
  • מאנגלית לפינית: 0.12 euros per source word
  • מאנגלית לרומנית: 0.05 euros per source word
  • מפינית לאנגלית: 0.12 euros per source word
  • מרומנית לאנגלית: 0.05 euros per source word

Team leader
xxxfivexs
Affordable fast service
אירלנד
ITIA, 17 years of experience

1 team member
Romanian
אירלנד
BrowniZ: 303
מרומנית לאנגלית
מאנגלית לרומנית