המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

EasyLogo

A passion for language, devotion for communication

http://heb.proz.com/team/3394

Team information
Description:No description
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לאיטלקית
  • מגרמנית לאיטלקית

Team leader
luisa meneghini
luisa meneghini
A passion for language and communication
איטליה
Una cosa è capire, un'altra è saperlo comunicare!
Goethe Institut, MA-università di Padova, 20 years of experience

1 team member
Lisa Jane
Translating, Transcreating, Songwriting
איטליה
KudoZ: 2571
BrowniZ: 9473
מאיטלקית לאנגלית
מאנגלית לאיטלקיתTranslation teams
Cooperative groups of translators