המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

KUMI

High quality translations in Spanish and Dutch

http://heb.proz.com/team/3541

Team information
Description:High quality translations in the following langauge pairs:

EN>NL
ES>NL
NL>ES
EN>ES
Team language pairs (7):
  • מאנגלית להולנדית
  • מאנגלית לספרדית
  • מאנגלית לפלמית
  • מהולנדית לספרדית
  • מספרדית להולנדית
  • מספרדית לפלמית
  • מפלמית לספרדית

Team leader
Kobe Vander Beken
Kobe Vander Beken
Translator- Interpreter
פרו
Master Degree in Translation Studies, Hogeschool G, MA-Hogeschool Gent, 11 years of experience

1 team member
BrowniZ: 310
מאנגלית לספרדית
מהולנדית לספרדית
מפלמית לספרדיתTranslation teams
Cooperative groups of translators