המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Chinese translators


Team information
Description:A Group highly qualified Chinese translators to get your job done right, under budget and on time.
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לסינית: 0.12/word
  • מסינית לאנגלית: 0.12/word

Team leader
Jennifer Greene
Jennifer Greene
15-year experience; excellent translator
ארצות הברית
Team Lead
Jennifer Greene
281-384-2059


1 team member