המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Brazilian gameloc team


Team information
Description:A group of translators and reviewers from English to Portuguese, that came together to produce the brazilian version of the Best Practices for Game Localization: http://www.igda.org/locsig/bestpractices
Team language pairs (1):
  • מאנגלית לפורטוגזית

Team leader
Sheila Gomes
Sheila Gomes
Sites, Games & SW L10N
ברזיל

1 team member
Thiago Hilger
Thiago Hilger
IT, games, L10N and subtitling
ברזיל
KudoZ: 86
BrowniZ: 666
מאנגלית לפורטוגזיתTranslation teams
Cooperative groups of translators