המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

The AM Team


Team information
Description:We are a Chinese-French binational couple offering high quality translation from and into the following languages : English, French, Chinese.
Team language pairs (6):
  • מאנגלית לסינית
  • מאנגלית לצרפתית
  • מסינית לאנגלית
  • מסינית לצרפתית
  • מצרפתית לאנגלית
  • מצרפתית לסינית

Team leader
antoine herblot
antoine herblot
All Around the Word
סין
M. Antoine Herblot
7 years experience in EN-FR and SC-FR technical and legal translation.

1 team member