המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Asghar Team


Team information
Description:Shoaib Rafi [ shr0a0]
Team language pairs (6):
  • מאורדו לאנגלית: .35/word
  • מאנגלית לאורדו: .35
  • מאנגלית להינדית: .35
  • מאנגלית לפנג'אבי: .35
  • מהינדית לאנגלית: .35/word
  • מפנג'אבי לאנגלית: .35/word

Team leader
Asghar Bhatti
Quality Translation & Interpretaion
ארצות הברית
Native speaker of Punjabi & Urdu Languages. Highly educated person & can handle legal & business translations & interpretation with ease.

1 team memberTranslation teams
Cooperative groups of translators