המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Telecom_apps

Fast, reliable, readable

http://heb.proz.com/team/3754

Team information
Description:Technical texts translation and localization of applications

Team leader
Sonja Bulesic Milic
Sonja Bulesic Milic
IT/Industry - reliable and readable
www.proz.com/profile/18022

1 team member
barbara_hr
barbara_hr
קרואטיה
BrowniZ: 300
מקרואטית לאנגלית
מאנגלית לקרואטיתTranslation teams
Cooperative groups of translators