המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

cryptology

WORDS OF WISDOM MADE GLOCAL

http://heb.proz.com/team/3806

Team information
Description:No description
Team language pairs (6):
  • מאנגלית לפורטוגזית
  • מגרמנית לפורטוגזית
  • מספרדית לפורטוגזית
  • מעברית לאנגלית
  • מפורטוגזית לאנגלית
  • מקטלונית לפורטוגזית

Team leader
Linda Lopes
Linda Lopes
loving what I do
פורטוגל
Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas), GD-Universidade Nova de Lisboa, 10 years of experience

2 team members
Vera Koshet
Vera Koshet
Language made simple
פורטוגל
BrowniZ: 250
מעברית לפורטוגזית
מעברית לספרדית
מעברית לאנגלית
(7 more)
BSc in International Business Administration, American College of Switzerland
MSc in Management, Boston University
Translating since 2011Translation teams
Cooperative groups of translators