המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

3ALEM AL-TARJAMA

" Proficient in all dialects! "

http://heb.proz.com/team/396

Team information
Description:3ALEM AL-TARJAMA is a team of professional native Arabic speakers working in different fields and using the best software and dictionaries.

We translate from/into Arabic and English.

Why choose 3ALEM AL-TARJAMA ?

- High-quality translations.
- Your deadlines met.
- Any field ( business, Law, technical, tourism, Literature, Engineering, Medical and more)
- Meeting the needs of our client. We ask our clients about their needs before we start translating.
- Maintaining affordable prices.

Please contact us for a quote and we will respond quickly!
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לערבית
  • מערבית לאנגלית

Team leader
algtranslator
algtranslator
" Competence & Experience talk "
ארצות הברית
QUALITY&DEADLINE GUARANTEED!


6 team members
Abdelmonem Samir
Abdelmonem Samir
your Arabic language partner
KudoZ: 2300
BrowniZ: 3839
מאנגלית לערבית
מערבית לאנגלית
ערבית
(1 more)
umsarah
umsarah
Integrity to source , lucidity of target
KudoZ: 260
BrowniZ: 60
מאנגלית לערבית
מצרפתית לערבית
מערבית לאנגלית
sarsam
sarsam
Also an engineer
KudoZ: 427
BrowniZ: 35
מערבית לאנגלית
מאנגלית לערבית
Bright Bridge
Bright Bridge
Excellence & Moderacy!
מרוקו
KudoZ: 312
BrowniZ: 515
מאנגלית לערבית
מצרפתית לערבית
מערבית לאנגלית
(81 more)
atef Sharia
18 Years of accurate Arabic
ירדן
KudoZ: 408
BrowniZ: 3294
מפורטוגזית לערבית
מערבית לפורטוגזית
מאנגלית לערביתTranslation teams
Cooperative groups of translators