המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Communicate!

Bridging the Language Gap

http://heb.proz.com/team/41

Team information
Description:Maya Khankhoje
Charles W. Johnson, Jr.
Shanti Kumari
Jean E. Guerin
Leonid Katkovsky
Nalini Jeanne-Marie Johnson

Team leader
GyldanEdge
GyldanEdge
Fast and Accurate
Principal

1 team member