המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

tep_international

Reliable on PC & MAC

http://heb.proz.com/team/428

Team information
Description:we reach that your target audience can really understand you
Team language pairs (2):
  • מרוסית לספרדית: 0,08 Euro
  • מרוסית לספרדית: 0,08 Euro/word

Team leader
INES Reisch
INES Reisch
translation-interpreting-subtiteling
ספרד
OTHER-Universidad de VIC, 17 years of experience


2 team members
Jelena Kreiter
Jelena Kreiter
Хочу быть полезной
ספרד
BrowniZ: 344
מרוסית לספרדית
מספרדית לרוסיתTranslation teams
Cooperative groups of translators