המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Tamil word research


Team information
Description:We need to create a team for finding accurate words especially for Tamil to English and English to Tamil words

Team leader
Goldenbead
Goldenbead
Accurate, Fast and Reliable
הודו
Tamil for All
Hannah Gunasingh

3 team members
_prowess_
We understand the language better
KudoZ: 16
BrowniZ: 531
מאנגלית לטמילית
מטמילית לאנגלית
אנגלית
jayanthi
Quick and cheap
ניו-זילנד
KudoZ: 4
מטמילית לאנגלית
מסינהלה לאנגלית
native tamil
Freelance translator for last 4 years in New Zealand