המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

CEE Translations

Poland Ukraine and more...

http://heb.proz.com/team/464

Team information
Description:No description
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לפולנית: EUR 0,10/WORD
  • מפולנית לאנגלית: EUR 0,08/WORD

Team leader
Piotr Wrzosinski
Piotr Wrzosinski
not words but meanings
הממלכה המאוחדת

1 team member