המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ATV

Communicate with the world!

http://heb.proz.com/team/466

Team information
Description:A team of professional and specialized translators who all translate into their native language.
Team language pairs (10) Show all:
  • מאנגלית לאיטלקית: 0,09-0,12 Euro/word
  • מאנגלית להולנדית: 0,09-0,12 Euro/word
  • מאנגלית לספרדית: 0,09-0,12 Euro/word
  • מהולנדית לאנגלית: 0,09-0,12 Euro/word
  • מהולנדית לצרפתית: 0,09-0,12 Euro/word
  • מספרדית לאנגלית: 0,09-0,12 Euro/word
  • מעברית לאנגלית: 0,09-0,12 Euro/word
  • מצרפתית לאיטלקית: 0,09-0,12 Euro/word
  • מצרפתית להולנדית: 0,09-0,12 Euro/word
  • מצרפתית לספרדית: 0,09-0,12 Euro/word

Team leader
Ellie Lormans
Ellie Lormans
Communicate with the world!
הולנד
Ellie Lormans
Art Traduct Vertalingen – ATV translation agency – was born from my passion for the French language and culture. ATV was founded at the end of 2001.

I am a member of the French Translators Society and the NGTV and live in the Netherlands. I have a second address in France, in the Sarthe region.

My working languages are French, Dutch and, sometimes, English.

Please visit my profile at http://www.proz.com/profile/27073


4 team members
Mundi
Experience and reliability
KudoZ: 42
BrowniZ: 1232
מצרפתית לאנגלית
מצרפתית לספרדית
מספרדית לאנגלית
(1 more)
laura berera
translations proofread by an engineer
צרפת
BrowniZ: 456
מאנגלית לאיטלקית
מצרפתית לאיטלקית
Bracha de Man
experienced, reliable and reasonable
BrowniZ: 545
מהולנדית לאנגלית
מעברית לאנגלית
מאנגלית להולנדית
(3 more)