המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

HASTI Translations

Your One and Only Remedy for Asian Languages

http://heb.proz.com/team/542

Team information
Description:No description
Team language pairs (6):
  • מאנגלית לפרסית: US $0.06/word
  • מאנגלית לפרסית
  • מאנגלית לפרסית
  • מפרסית לאנגלית: US $0.08/word
  • מפרסית לאנגלית
  • מפרסית לאנגלית

Team leader
Mohammad Reza Razaghi
Mohammad Reza Razaghi
Farsi Technical Translation Made Easy!
איראן


2 team members
Rahi Moosavi
Rahi Moosavi
Inspiration comes standard
קנדה
KudoZ: 1165
BrowniZ: 3322
מפרסית לאנגלית
מאנגלית לפרסית
מאנגלית לפרסית
(2 more)