המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

TraduLine

schnell - zuverlässig - professionell

http://heb.proz.com/team/556

Team information
Description:No description
Team language pairs (4):
  • מאנגלית לגרמנית
  • מגרמנית לצרפתית
  • מסינית לגרמנית
  • מצרפתית לגרמנית

Team leader
Inga Jakobi
Inga Jakobi
Graduate Technical Translator
גרמניה
Diplom-Übersetzerin

2 team members
Caroline Reingen
Caroline Reingen
גרמניה
KudoZ: 20
BrowniZ: 704
מצרפתית לגרמנית
מגרמנית לצרפתית
מסינית לגרמנית