המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Natural Born Translators

Cooperation makes the difference

http://heb.proz.com/team/584

Team information
Description:Young yet experienced.
Fast yet quality-oriented.
We all have a degree in translation and interpreting and we believe in lifelong training.
Team language pairs (6):
  • מאיטלקית לאנגלית: €0.08
  • מאיטלקית לגרמנית: 0.08
  • מאנגלית לאיטלקית: €0.08
  • מגרמנית לאיטלקית: €0.08
  • מצרפתית לאיטלקית: €0.08
  • מרוסית לאיטלקית: €0.10

Team leader
Ilaria Ciccioni
Ilaria Ciccioni
6 yrs in translation and teaching
A dedicated professional with more than 4 years experience in translation, interpreting and teaching.
Proven ability to analyze, plan and manage.3 team members
Chiaru
Customer focus
BrowniZ: 305
מאנגלית לאיטלקית
מאיטלקית לאנגלית
מרוסית לאיטלקית
KudoZ: 867
BrowniZ: 2313
מאיטלקית לגרמנית
מגרמנית לאיטלקית
גרמנית
(1 more)