המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ADL Translators

Most Cooperative and Expert language professionals are coming together to serve the world in translations

http://heb.proz.com/team/648

Team information
Description:This team is a group of native translators to act as a single entity, taking job bids, collaborating on projects. We believe that the teamwork is more effective, reliable and brilliant than merely an individual. Thanks to ADL Translators team through ProZ.com we are providing an unparalleled and unique service to our clients. You are welcome to ADL Translators Team.
Team language pairs (11) Show all:
 • מאורדו לאנגלית: US $0.09/word
 • מאורדו להינדית: US $0.09/word
 • מאנגלית לאורדו: US $0.09/word
 • מאנגלית להינדית: US $0.09/word
 • מאנגלית לערבית: US $0.09/word
 • מהינדית לאורדו: US $0.09/word
 • מהינדית לאנגלית: US $0.09/word
 • מספרדית לאנגלית: US $0.09/word
 • מערבית לאנגלית: US $0.09/word
 • מפרסית לאורדו: US $0.09/word
 • מצרפתית לאנגלית: US $0.09/word

Team leader
Aadil Zargam
Aadil Zargam
Fast, Accurate & High Quality Translator
הודו
Aadil Zargam
The Team Leader is a very polite and smart man who knows well how to appreciate the able translators and coworkers. Highly literate, skillful and professional in his business. He has been working as the translator and now providing DTP services, too. Translators always need a team from their own kind for collaboration, promoting and for increasing their businesses. Now you have chance to work jointly with the brillient expert and the team leader.8 team members
Sumaira Arshi
Quality work,Affordable price
הודו
BrowniZ: 300
מהינדית לאורדו
מאנגלית להינדית
מאנגלית לאורדו
(1 more)
BrowniZ: 300
מאנגלית לאורדו
Quality work,Affordable price
hindi/english/urdu
ahan
also a poet of Persian and Urdu
הודו
BrowniZ: 300
מפרסית לאנגלית
מאנגלית לפרסית
מהינדית לאנגלית
(2 more)
BrowniZ: 300
מאנגלית לאורדו
מאורדו לאנגלית
מהינדית לאנגלית
Tarjuma India
Speed & Accuracy at the Best rate!
הודו
KudoZ: 20
BrowniZ: 10
מאנגלית להינדית
מהינדית לאנגלית
מאנגלית לאורדו
(2 more)
Speed and accuracy redefined
We are a group of translator, distict from an agency, work on mutual benefit.
Sabry Hameed
Sabry Hameed
Arabic and Middle Eastern Languages
מצרים
KudoZ: 1210
BrowniZ: 1259
מאנגלית לערבית
מערבית לאנגלית
מאנגלית לפרסית
(17 more)
Shruti Nagar
Shruti Nagar
Reads like an original not a translation
הודו
KudoZ: 131
BrowniZ: 3590
מאנגלית להינדית
מהינדית לאנגלית
מסנסקריט לאנגלית
Fathy Shehatto
Fathy Shehatto
PROFESSIONALISM in Medical Translation
KudoZ: 588
BrowniZ: 447
מאנגלית לערבית
מערבית לאנגלית
Pure Translations
English Arabic Medical Translation services