המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Legal translators

Committed to excellence!

http://heb.proz.com/team/683

Team information
Description:Legal, financial and business translations.
Team language pairs (4):
  • מאיטלקית לאנגלית: 0.15USD/word
  • מאיטלקית לרומנית: 0.15USD/word
  • מאנגלית לרומנית: 0.15USD/word
  • מרומנית לאנגלית: 0.15USD/word

Team leader
Mary Stefan
Mary Stefan
Legal - Financial - Business
ארצות הברית
Mary Stefan
8 years of experience in the legal, financial, and business fields.
Location: New York, USA.

www.proz.com/profile/122995
usenglishtranslations@gmail.com

2 team members
anamaria24
anamaria24
רומניה
KudoZ: 4
BrowniZ: 226
מאנגלית לרומנית
מאיטלקית לרומנית
מרומנית לאנגלית
(3 more)Translation teams
Cooperative groups of translators