המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

MM Project

Internal project team

http://heb.proz.com/team/691

Team information
Description:.

Team leader
Ralf Lemster
Ralf Lemster
The language of financial markets
גרמניה

3 team members
Alexandra Blatz
Alexandra Blatz
high quality + reliable execution
גרמניה
KudoZ: 139
BrowniZ: 3321
מאנגלית לגרמנית
מצרפתית לגרמנית
מגרמנית לאנגלית
Irene Fried
Irene Fried
גרמניה
KudoZ: 331
BrowniZ: 641
מאנגלית לגרמנית
מיוונית לגרמנית
מצרפתית לגרמנית
(6 more)Translation teams
Cooperative groups of translators