המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Telugu Localization Team

Telugu Localization Team

http://heb.proz.com/team/706

Team information
Description:Telugu Localization Team

Team leader
Patrick Dotterer
Patrick Dotterer
ProZ.com Site Staff
ארצות הברית

3 team members
Ambedkar
Ambedkar
Good Translations from English to Telugu
הודו
KudoZ: 38
BrowniZ: 865
מאנגלית לטלוגו
מהינדית לטלוגו
מטלוגו לאנגלית
satish krishna itikela
satish krishna itikela
18 years in Telugu Translation
הודו
KudoZ: 163
BrowniZ: 22587
מאנגלית לטלוגו
מטלוגו לאנגלית
מהינדית לטלוגוTranslation teams
Cooperative groups of translators