המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Nepali Localization Team

Nepali Localization Team

http://heb.proz.com/team/712

Team information
Description:Nepali Localization Team

Team leader
Patrick Dotterer
Patrick Dotterer
ProZ.com Site Staff
ארצות הברית

1 team member