המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Translation Factory

Perfect Reflection of a Meaning!

http://heb.proz.com/team/746

Team information
Description:IT Translations
Team language pairs (4):
  • מאנגלית לגרמנית
  • מאנגלית לסינית
  • מאנגלית לספרדית
  • מאנגלית לערבית

Team leader
gemaperez
gemaperez
Translated into Success!
ספרד
Gema Pérez
Working with the following subjects: IT, Health Care, Business, Legal, Humanities, Sports.


10 team members
Dr Wahidi
Dr Wahidi
Arabic Languge Services from A to Z.
ירדן
KudoZ: 102
BrowniZ: 3624
מאנגלית לערבית
מאיטלקית לערבית
Hani Hassaan
Hani Hassaan
Certified EN15038,Perfect Quality,OnTime
מצרים
KudoZ: 2745
BrowniZ: 4235
מאנגלית לערבית
מערבית לאנגלית
מגרמנית לערבית
Top in technical and software localization
Software localization,Technical, Automotive (All vehicles and its products), device manuals, IT, software and hardware documentation; Printing Industry,Medical, Finance and Law documents
Ziad Marzouka
Ziad Marzouka
Reliable & Certified
KudoZ: 1196
BrowniZ: 3809
מאנגלית לערבית
מאיטלקית לערבית
מערבית לאנגלית
Mercedes Peces-Thiel
Mercedes Peces-Thiel
German philology and Hispanic philology
ספרד
KudoZ: 936
מגרמנית לספרדית
מאנגלית לספרדית
מאיטלקית לספרדית
(2 more)
José Antonio Moya
José Antonio Moya
High quality translations into Spanish
BrowniZ: 25
מאנגלית לספרדית
מגרמנית לספרדית
מצרפתית לספרדית
Jianjun Zhang
Jianjun Zhang
By Jianjun Zhang
הממלכה המאוחדת
KudoZ: 405
BrowniZ: 4981
מאנגלית לסינית
מסינית לאנגלית
Jenny Lu
Jenny Lu
Award-Winning Chinese Translator
סין
KudoZ: 396
BrowniZ: 4153
מאנגלית לסינית
מסינית לאנגלית
Jiang Yu
Jiang Yu
Experienced Conference Interpreter
סין
KudoZ: 114
BrowniZ: 530
מאנגלית לסינית
מסינית לאנגלית
Chen Xu
Quality, prompt, technical and creative
BrowniZ: 153
מאנגלית לסינית
מסינית לאנגלית